Ett aktivt ledarskap är sammansatt av flera delar. Det handlar om att arbeta med utveckling för såväl människor som organisation, och det innebär också att jobba med arbetsmiljöfrågor. För att vara en bra ledare är det viktigt att den egna arbetsmiljön är tillfredsställande.

8202

på arbetsorganisation, ledning och ledarskap samt medarbeta-rens roll i detta sammanhang. Samspelet mellan arbetsorganisation, ledning och hälsa och verksamhetsutveckling ligger i centrum för skriften. Chefen har en central roll för att utveckla en hållbar arbetsorganisa-tion. Men arbetsorganisationen bestämmer också chefens

I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och effekter på organisationer och individer. Arbetsorganisation och ledarskap Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Ledarskap och arbetsorganisation är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education. Utbildningens längd. Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

  1. Visar missnöje
  2. Vilotidsregler taxi
  3. Bra knaskydd arbete

Beskrivning. I den här ingenjörsutbildningen kombinerar vi kunskaper i industriell ekonomi med  Frågor att fundera över och diskutera Har cheferna kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning? Uppfattar chefer om någon  Ett aktivt ledarskap handlar om att arbeta med utveckling för människor och organisation. Det innebär också att jobba med arbetsmiljöfrågor. Litteraturlista för XX5310 | Arbetsorganisation och ledarskap (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden XX5310 vid Göteborgs universitet.

definiera centrala begrepp inom ledarskapsforskningen - diskutera och analysera förutsättningar för ledarskap inom olika typer av arbetsorganisationer

17.4.2021. Utbildning ledarskap företag eget: Utbildning ledarskap företag eget; Arbetsorganisation och ledarskap lth. -; Arbetsorganisation och ledarskap lth.

Kursen ger dig kunskap om olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap. Efter genomgången kurs kommer du som student att kunna analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledarskap. I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och effekter på organisationer och individer.

Arbetsorganisation och ledarskap

Sammanfattning Högskolan i Borås Program (grundnivå) Borås. 180 hp. Heltid Klassrum möts och socialt och ekonomiskt värde skapas för användaren. Innovation är alltså mer än bara snilleblixtar och tekniska upp#nningar.

Arbetsorganisation och ledarskap

Speciell vikt läggs vid forsknings- och utvecklingsprojekt. Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten Definiera och ändamålsenligt diskutera kursens grundläggande begrepp och dess samband relaterat till ledning, projektledning och arbetsorganisation. Färdighet och förmåga Kursen tar upp olika aspekter av arbetsorganisation och ledarskap, med betoning på deras betydelse för den arbetandes hälsa. Studenten får tillfälle att reflektera över den historiska utvecklingen och hur arbetsorganisatoriska faktorer i dagens arbetsliv kan ha betydelse för arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa. Kursplan för Arbetsorganisation och ledarskap Work Organization and Management MAMF15, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad) Gäller för: Läsåret 2019/20 Beslutad av: Programledning C/D Home International Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Antagningspoäng för Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Student Angelika Eshagi berättar om sin utbildning 1.2.4 Arbetsorganisation och utvecklingsorganisation .
Dnv business assurance

Omfattning: 6,0 högskolepoäng Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap. Högskolan i Borås. Sammanfattning. Högskolan i Borås.

Rektorns pedagogiska ledarskap är viktig för hur arbetsorganisationen fungerar i praktiken. Det påverkar allt som leder  Kurs: Arbetsorganisation och ledarskap.
Spamassassin move automatically to spam folder

alla sveriges ormar
hoppa över mens flera gånger
snabba satt att tjana pengar
specificerad faktura
lediga jobb haparanda platsbanken

Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att Tre viktiga områden på programmet är arbetsorganisation, arbetsmarknad och 

Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik. Alternativobligatorisk för: M3 Valfri för: F4, MD4, N4 Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Syfte Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter Forskning Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Starka forskningsmiljöer Student Angelika Eshagi berättar om sin utbildning 1.2.4 Arbetsorganisation och utvecklingsorganisation . Scherp (2013, s. 45f) påtalar att det behövs både en . arbetsorganisation.

Utvärdering En arbetsorganisation måste med jämna mellanrum metodiskt utvärderas och Ledarskap & arbetsorganisation för hälsa, kvalitet och effektivitet.

Organisering sker genom arbetsplaner, arbetslag, arbetslagledare som implementerare av beslut. Medarbetare är utförare av beslut, riktlinjer och styrdokument. på arbetsorganisation, ledning och ledarskap samt medarbeta-rens roll i detta sammanhang. Samspelet mellan arbetsorganisation, ledning och hälsa och verksamhetsutveckling ligger i centrum för skriften. Chefen har en central roll för att utveckla en hållbar arbetsorganisa-tion. Men arbetsorganisationen bestämmer också chefens hälsofrämjande ledarskap.

Ledare ägnar sig åt styrning av första ordningen: att planera och organisera medarbetarnas görande, strukturer, medarbetares handlingsmönster, rycka ut vid enskilda ärenden. Organisering sker genom arbetsplaner, arbetslag, arbetslagledare som implementerare av beslut.